Model pro podporu řízení cashflow

Model pro podporu řízení cashflow pro malé podniky + možnost dohodnout konzultace (hodina za 490 Kč bez DPH)

3 990 Kč
Model pro podporu řízení cashflow pro malé podniky, který umožňuje manuální zadávání, stejně jako import z účetních systémů. Model je založen na jednoduchosti a tak, aby vyhovoval samostatným podnikatelům a menším firmám. Výstupem modelu je grafické zpracování předpokládaného vývoje zůstatku peněžních prostředků.
 
Model je nastaven na požadavky konkrétní situace a musí být upraven před použitím v nové firmě a situaci tak, aby konkrétně reflektoval její problémy a zájmy.
Model je pouze orientační a jakékoli jeho implikace či jiné závěry je nutné ověřit.
 
Model nenahrazuje finanční řízení ani pozici finančního manažera a je nutné, aby byl používán jen profesionálem v oboru se znalostí MS Excel tak, aby si tento byl vědom limitací modelu a dokázal je odborně posoudit i bez jejich explicitního uvedení.
 
Při zadávání dat do modelu je nutné kontrolovat jeho správné fungování. V případě pochybností je nezbytné obrátit se buď na autora modelu, nebo na jiného profesionála.
Před používáním modelu je nezbytné seznámit se se všemi jeho náležitostmi a funkcemi a zkontrolovat jejich správnost. V opačném případě není možné garantovat správné fungování modelu.
Kód Kód: 4
Jméno značky: Vojtěch Olbrecht
Kategorie: Reporting / Controlling
Zpět do obchodu