Podmínky používání

Vítejte na stránkách DATAMIO, zveme vás k používání všech našich služeb, ale zároveň vás upozorňujeme, že vaše používání této služby je podmíněno souhlasem s těmito smluvními podmínkami. Tento dokument vám přiblíží vaše práva a práva týkající se poskytování služby.

Co je to DATAMIO?

DATAMIO je platforma, která umožňuje uživatelům, vám podnikatelům, finančním manažerům a finančním specialistům, snadný přístup k výtvorům autorů a spojení s nimi. Nadále budeme všem těmto službám, i těm, které můžeme v budoucnu poskytovat, říkat Platforma DATAMIO.

Jaké jsou smluvní podmínky?

Smluvní podmínky jsou závaznou smlouvou mezi společností Croworx s.r.o., IČO 080 36 641, se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, sp. Zn. C 311949 vedená u Městského soudu v Praze (“Croworx s.r.o.”) a vámi. Smluvní podmínky, kromě tohoto dokumentu, zahrnují i Zásady ochrany osobních údajů (společně je označujeme jako “Podmínky”). Všechny tyto dokumenty společně formují jeden celek a váš souhlas je vyjádřen ke všem těmto dokumentům. Pokud s nimi nesouhlasíte, pak nemáte naše svolení používat naše služby. V případě vaší registrace do Platformy DATAMIO vás považujeme za osobu, která s Podmínkami souhlasí, také tím dáváte najevo, že jste jednou ze stran právně závazné smlouvy.

Kdo jsou smluvní strany smlouvy?

Smluvní stranou smlouvy o používání naší Platformy DATAMIO jste vy (majitel účtu) a společnost Croworx s.r.o.

Budou tyto Podmínky někdy měněny?

Tyto podmínky mohou být čas od času měněny. Pokud ovšem dojde k podstatné změně, na tuto vás náležitě upozorníme. Pokud by se vám jakákoliv aktualizace nelíbila, máte vždy možnost ji nepřijmout a smluvní vztah mezi námi a vámi zanikne.

Co musím udělat pro používání Platformy DATAMIO?

Stačí si vytvořit účet na Platformě DATAMIO. Pokud je vám alespoň 18 let, pak k vytvoření účtu bude potřeba e-mailová adresa, heslo, adresa a údaje potřebné k vystavení daňových dokladů. Dejte si pozor na kvalitu hesla, neboť za toto nesete plnou odpovědnost vy, v případě, kdyby došlo k situaci, že někdo zjistí vaše heslo a přistoupí na váš účet, veškeré takové jednání bude připsáno vám. Je také nutné, abyste uvedli vždy pravdivé a úplné údaje.

Je Platforma DATAMIO zdarma?

Ano, všechny služby poskytované na Platformě DATAMIO z naší strany jsou zdarma. Placený je pouze obsah třetích osob, které přišly na Platformu DATAMIO za účelem nabídnutí svých děl, těm budeme říkat Autoři.

Jakmile mám účet, co můžu dělat a jaká jsou moje práva?

Jakmile vám vytvoříme váš účet, nazývejme ho Účet uživatele, akceptujete tyto Podmínky a my vám za to udělíme možnost využít všechny možnosti naší Platformy DATAMIO (právně vám dáme nevýhradní licenci k obsahu naší platformy, ale pouze k tomu, který není označený za placený).

Existují osobní údaje, co to znamená?

S tímto dotazem vás odkážeme na naše Zásady ochrany osobních údajů, které tvoří součást Podmínek. Pokud nechcete číst celý dokument, pak zjednodušeně řečeno, vy nám dáváte některé své osobní údaje, abychom mohli vést váš Účet uživatele a abychom mohli zajistit koupi vámi vybraných produktů. My se zavazujeme, že tyto údaje uchováme vždy v bezpečí a předáme je pouze osobám, které na to mají právní nárok.

Mám hotový Uživatelský účet, co mohu dělat?

Hned jak máte hotový Uživatelský účet, tak můžete prohlížet díla Autorů, pokud se vám některé líbí, tak si jej můžete zakoupit. Musíme vás ale upozornit, že nekupujete celý produkt, kupujete si pouze nevýhradní licenci. Co to znamená? Znamená to, že můžete vy osobně zakoupené dílo užívat a modifikovat pro svoji potřebu, nestáváte se ale vlastníkem. Protože nejste vlastníkem, tak nesmíte dále dílo prodat ani vydávat jej za své. Právně řečeno od nás dostanete nevýhradní licenci, kterou není možné z vaší strany dále licencovat.

Je něco, co přesně nesmím dělat?

Chápeme, že budete chtít díla Autorů využít pro své podnikání. To vše je naprosto v pořádku, ostatně od toho naše Platforma DATAMIO existuje. Vše, co zde nakoupíte, můžete interně využívat ve svém podnikání. Nesmíte ovšem nic přeprodávat, bez souhlasu Autora, komukoliv dalšímu.

Jak si tedy zakoupím dílo některého z Autorů?

Je to jednoduché, vyberete si dílo, které se vám líbí, přidáte ho do košíku a zaplatíte. My vám poté pošleme email s odkazem na stažení díla. Vše potřebné tedy obdržíte nejpozději do 48h od přijetí vaší platby, nejčastěji však ještě tentýž den.

Tento dokument si můžete kamkoliv uložit a dál s ním pracovat. Protože jste už v době založení Uživatelského účtu souhlasili s Podmínkami, tak ve chvíli platby dojde mezi námi a vámi k uzavření smlouvy o poskytnutí nevýhradní licence. Nemusíte nic fyzicky podepisovat, vše je už obsaženo v těchto Podmínkách. Pokud se jimi budete řídit, pak vám jen popřejeme mnoho užitku ze zakoupeného díla.

Co se stane, když mi nebude stažené dílo vyhovovat?

Protože se jedná o díla, u kterých není možné zajistit, že v případě reklamace si stažené soubory neponecháte, tak reklamace nepřijímáme. Proto důkladně zvažte, že dílo, které se chystáte zakoupit je opravdu to co chcete. Abychom zajistili oboustrannou spokojenost, tak z naší strany se zavazujeme, že každé dílo bude na Platformě DATAMIO prezentováno s detailním popisem vlastností a funkcí, obrázkovou dokumentací a všemi informacemi, které jsou relevantní pro dané dílo. Na druhou stranu se vy zavazujete, že jste si tyto informace přečetl a na základě jich jste si od nás dané dílo zakoupil.

Znamená to, že kupujete dílo, jak se říká “tak jak je”, proto vám nemůžeme slíbit, že bude v budoucnu aktualizováno.

Všechny díla, která jsou zveřejněna na Platformě DATAMIO byla ručně překontrolována, proto víme, že informace na Platformě DATAMIO odpovídají skutečnosti.

Už nechci být uživatelem Platformy DATAMIO, co musím udělat?

Ač nás mrzí, že už nechcete nadále být uživatelem, tak to naprosto chápeme. Pokud neexistují žádné závazky vůči nám (např. nezaplacené objednané dílo), pak stačí zrušit Uživatelský účet v osobním nastavení.

Porušil jsem některou z podmínek, co se stane?

Všichni jsme lidé, a ti někdy chybují. Pokud se stane něco malého, pak se vždy můžeme domluvit na nápravě. Snažíme se ovšem udržet co nejlepší prostředí jak pro uživatele, tak pro Autory, z toho důvodu si vyhrazujeme právo, kdykoliv zrušit jakýkoliv Uživatelský účet. O tomto zrušení bychom vás informovali na email, který jste nám předal při registraci.

Zároveň, ovšem pouze v nejhorších případech, je možné, že porušíte Podmínky natolik závažně, že budeme nuceni vyřešit situaci před soudem. Pro tento případ vás jenom upozorňujeme, že celý náš vztah se řídí výhradně českým právem, a proto bychom se soudili v České republice.

Kdo ručí za díla, která se prodávají na Platformě DATAMIO?

Za díla ručíme my, ale pouze v rozsahu, jaký nám mohl být znám ve chvíli, kdy jsme dílo na Platformu DATAMIO umístili. Stále platí, že vše kupujete tak jak je, tudíž i se všemi možnými chybami (to znamená, že nejsme odpovědní, pokud by vaše podnikání utrpělo v důsledku využívání děl, které jste u nás zakoupili). Za kvalitu díla vždy ručí Autor, my naopak ručíme za to, že informace, které naleznete na Platformě DATAMIO odpovídají skutečnosti. Znamená to, že nejsme vydavatelem obsahu Platformy DATAMIO, pouze prostředníkem pro zobrazení obsahu třetích osob.

Co když mě budete chtít kontaktovat, jak to uděláte?

Zakládáme si na co největší uživatelské přívětivosti. Proto vám vždy napíšeme email na adresu, kterou jste nám poskytli při registraci. Při urgentní záležitosti vás můžeme kontaktovat na telefonním čísle, které jste uvedli při registraci.

Vše chápu, je ještě něco, co bych měl vědět?

Z naší strany je to vše, pouze vás upozorňujeme, že pokud by se některá z informací v Podmínkách uvedená ukázala jako neplatná, nezákonná nebo zdánlivá, pak se samozřejmě neuplatní. Zbytek Podmínek ale zůstává závazný.


Verze

Účinnost

1.0

1. 4. 2019

Zpět do obchodu