Vykazování leasingu dle IFRS od roku 2019 (prezentace)

IFRS, leasing, IFRS 16, práva k užívání, nájemce

500 Kč

Sestavujete účetní závěrky v souladu s IFRS nebo připravujete reporting dle IFRS pro účely nadnárodní konsolidace. Pokud ano, pak zajisté vnímáte, že od 1. 1. 2019 je v účinnost nový standard s označením IFRS 16 Leases, který zásadně mění přístup k vykazování leasingových smluv u společností, které jsou v postavení nájemce. Již se nerozlišuje finanční a operativní leasing, ale naopak je třeba odlišovat leasingové kontrakty od servisních. S leasingy přichází koncept nového aktiva nazvaného práva k užívání. Společnosti - nájemci nově musí tyto práva vykazovat až na dvě výjimky v rozvaze a současně závazky související s budoucími leasingovými platbami. Přiložená prezentace je podkladem pro jednodenní školení, poskytuje ilustrativní výklad pravidel včetně ilustrativních příkladů souvisejích s oceněním aktiv a závazků vyplývajících z leasingu. Pomůže Vám získat nadhled nad novými pravidly, uvědomit si jejich koncepci, ilustrovat základní postupy a vyprovovat případné další otázky k diskusi.

---

Prezentace má celkem 55 stránek.

Kód Kód: 2
Jméno značky: Vašek, Libor
Kategorie: IFRS
Zpět do obchodu